О скрипте 1.07.2018 Автор: vahe 1 766 0

Սա միայն տեսնել է պետք !! ԱՄՆ Կալիֆորնիայի նահանգնի Գլեդեյլ քաղաքում գործող Արտեկ հայկական մանկապարտեզի սաներն իրենց ավարտական միջոցառումը նվիրել են Հայրենիքում տեղի ունեցած հեղափոխությանն ու «Իմ քայլը» շարժմանը: :

ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥ÕÕ½ Õ§ 5-Õ¡Õ´ÕµÕ¡ ÕÕ¡Õ¯Õ¸Õ¢Õ¨ Õ°Õ¡Õ¶Õ¤Õ¥Õ½ Õ£Õ¡Õ¬Õ«Õ½ ÕÕ«Õ¯Õ¸Õ¬ ÕÕ¡Õ·Õ«Õ¶ÕµÕ¡Õ¶Õ« Õ¤Õ¥ÖÕ¸ÖÕ´


Популярные новости
Новые статьи